O nas

Firma zapewnia fachowość i rzetelność oferowanych usług oraz całkowitą poufność informacji.

Oferujemy swe usługi w zakresie:
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
- Pomoc w organizacji szkoleń BHP
- Pomoc w zakładaniu działalności
- Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędem Skarbowym
- Sporządzanie sprawozdań finansowych
- Rozliczenia roczne
- Obsługa kadr i płac
- Opłaty środowiskowe